Уцитавање

Позориште АТЕЉЕ 212
Установа културе

Адреса
Светогорска 21, 11103 Београд, Србија

Централа
+381(11) 3246 146, 3246 147
Факс
+381 (11) 3236 215
Благајна
+381 (11) 3247 342; 3226 626

 

Web адреса
https://atelje212.rs

e-mail
atelje212bilet@atelje212.rs

Шифра делатности
9001
Матични број
07023880
Порески број
100049752